Place - Billela (Mungia, Bizkaia, España)

Billela (Mungia, Bizkaia, España)

Identification

Type:

Place

Preferred term:

Billela (Mungia, Bizkaia, España)Non-preferred term

Notes and range:

Coordinates:

Latitude:  43,370740000   Longitude:  -2,856560000   View on map

Related Places

Geografía política

Generic Terms:

Geografía política

    Europe

       Spain

          País Vasco (España)

             Bizkaia (España)

                Mungia (Bizkaia, España)

External Links

Geonames:

GEONAMES