Results Page

Description Unit that contains them: Varia de Cancillería

Results 12

 Capbreu de les rendes del Temple a la Cerdanya i el Baridà, fet per fra Francesc Satallada l'any 1275. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1275

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,3

 Capbreu de les rendes reials del Rosselló, l'any 1294. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1294

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,406

 Cartulari de la recuperació del patrimoni reial a Menorca i Eivissa, els anys 1566-1570. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1566 / 1570

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,46

 Cartulari de privilegis papals i reials dels templers. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1280

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,2

 Componiment de Sardenya Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1358 / 1358

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,43

 "Componiment"o talla individual de l'illa de Sardenya, referida a l'any 1353. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1353

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,435

 Dietario del movimiento de personal de la escribanía de la Cancillería de la reina Maria de Castilla como lugarteniente real. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1446-05 / 1455-12

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,198

 Dietario del movimiento de personal de la escribanía de la Cancillería de la reina María de Castilla como lugarteniente real. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1432-05 / 1439-08

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,197

 Llibre de comptes portat per fra Pere de Castelló de l'administració de la gabella de la sal de Peníscola, l'any 1306. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1306

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,468

 Llibre de comptes portat per Jaume Andreu de l'administració dels drets del segell secret de l'infant Martí, estant a Sicília, els anys 1394... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1394 / 1396

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,373

 Minutas y copias coetáneas de los documentos reales fundacionales del Estudio General de Lleida el año 1300 Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1300 / 1300

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,338

 Relació de les rendes reials de Sardenya, amb les càrregues que han de sostenir. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1333

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Varia,426

Results 12