Spanish Archives - Ministry of Education, Culture and Sport
Logo de Archivo de la Corona de Aragón

Còdex de Casp. Còpia de documents de l'arxiu Reial tramesos als compromissaris de Casp.

Archivo de la Corona de Aragón

Identity statement area

Supplied Title:

Còdex de Casp. Còpia de documents de l'arxiu Reial tramesos als compromissaris de Casp.

Parallel title:

Códice de Caspe. Copia de documentos del Archivo Real enviados a los compromisarios de Caspe.

Reference number:

ACA,GENERALITAT,Serie G,235

Date of creation:

1412

Level of description:

Unidad Documental Simple_en

Reference code:

ES.08019.ACA//ACA,GENERALITAT,Serie G,235

Location in the archive classification scheme:

Archivo de la Corona de Aragón     GENERALIDAD     Generalidad de Cataluña     13. Vària     Successió del rei Martí

Context

Name of the creator(s):

Diputación del General de Cataluña

Content and Structure

Scope and Content:

Aquest volum fou segellat pels arxivers de la Reial Audiència com a pertanyent als seus fons quan es trobaven plegats amb el fons de la Diputació.

Conté:
fol. 3r: 1137, agost, 11. Donació i heretament fets pel rei Remir d'Aragó al comte Ramon Berenguer IV de la seva filla Petronila i del regne.
fol. 3v: 1137, novembre, 13. Saragossa. Ratificació pública feta pel rei Remir d'Aragó de la donació anterior al comte Ramon Berenguer IV.
fol. 4r-v: 1164, juny, 18. Barcelona. Ratificació pública i irrevocable feta per la reina Peronella de la donació testamentària feta pel difunt comte Ramon Berenguer IV al seu fill Alfons (en el testament designat amb el nom de Ramon).
fol. 4v-5r: 1152, abril, 4. Testament de la reina Peronella. Deixa el regne al seu prenyat, si és mascle, o altrament al seu marit.
fol. 5v: 1173, octubre, 25. Barcelona. Acta del testament sagramental de la reina Peronella, expressat el dia 13 del mateix mes, en què morí. Deixa el regne al seu fill Alfons.
fol. 6r-7r: 1162, octubre, 11. Osca. Acta del testament sagramental del comte Ramon Berenguer IV, expressat el dia 4 d'agost anterior, on deixa el regne d'Aragó al seu fill Ramon i el comtat de Cerdanya i els senyorius de Carcassona i Narbona al seu fill Pere.
fol. 7r-11r: 1194, desembre. Perpinyà. Testament del rei Alfons el Trobador, on deixa els regnes del sud dels Pirineus al seu fill Pere i els dominis al nord de les Alberes al deu fill Alfons.
fol. 13r-16v: 1272, agost, 26. Montpeller. Testament del rei Jaume I.
fol. 17r-18v: 1282, juny, 3. Portfangós. Testament del rei Pere el Gran.
fol. 19r-20v: 1287, març, 10. Barcelona. Testament del rei Alfons el Liberal.
fol. 22r-30r: 1327, maig, 28. Barcelona. Testament del rei Jaume II, aprovat i jurat pel seu fill Alfons.
fol. 32r-39r: 1333, agost, 23. Poblet. Testament del rei Alfons el Benigne.
fol. 41r-49r: 1379, agost, 17. Barcelona. Testament capitulat del rei Pere el Cerimoniós.
fol. 51r-52r: 1319, desembre, 14. Tarragona. Sanció de Jaume II declarant perpètuament units i inseparables els regnes d'Aragó, València i comtat de Barcelona, i els drets sobre el regne de Mallorca, sobre els comtats de Rosselló, Cerdanya, Conflent i Vallespir, i sobre els vescomtats d'Omeladès i Carladès. Disposa que els seus successors hauran de jurar aquesta sanció abans d'ésser reconeguts com a reis.
fol. 52v-54v: 1320, setembre, 15. Saragossa. Aprovació, confirmació i jurament fets per l'infant Alfons de l'anterior sanció de Jaume II, que transcriu.
fol. 56r-63v: 1344, abril, 29. Barcelona. Estatut del rei Pere a la Cort general de Catalunya declarant i jurant, a instància dels síndics de Mallorca, el dit regne i els comtats de Rosselló i Cerdanya perpètuament units als regnes d'Aragó, València i comtat de Barcelona.
fol. 65r-66v: 1380, juny, 11. Barcelona. Donació post mortem dels drets sobre l'ílla i regne de Sicília feta pel rei Pere el Cerimoniós al seu fill l'infant Martí.
fol. 67r-68v: 1380, juny, 11. Barcelona. Aprovació i jurament fets pel rei Pere i l'infant Martí dels capítols concordats entre ells sobre la cessió de drets al regne de Sicília.
fol. 69r: Trasllat notarial de les clàusules d'institució d'hereu contingudes al testament del rei Martí el Jove de Sicília.

Conditions of Access and Use

Description Indices:

Related documentation

Medium/Archival Material:

Microfilm microfilm unit Digitized contains digitized images

Extent and medium

69 Hoja(s) on Pergamino_en .