Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Public prosecutors

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 3

 Proceso del fiscal de confiscaciones contra diferentes administradores de secuestros, sobre las órdenes que se deben remitir a los subdelega... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1722

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGRP, Procesos,1722,nº 5, S

 Minuta d’una lletra dels diputats al rei queixant-se del fiscal de la Sala Tercera del Reial Consell que consideren protegeix certs ll... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1588-10-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,51

 Sol·licitud d'un arrendatari dels drets sobre les pròrrogues dels processos del Fiscal Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,206,49

Results 3