Results Page

In the archive: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Sentencias

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 1 - 25 of 66

  9. Visita Reial   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1551 / 1710

 Alfonso V, rey de Aragón     Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1447-12-09

Signature: ACA,COLECCIONES,Autógrafos,I,1,Ka

 Armario 16. Aiguaviva Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 Autos del proceso sobre pertenencia de los bienes de Antoni Llorens entre el fiscal, Margarida Alegret y Pere Borges, con la sentencia adjud... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1450

Signature: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1450,nº 1, C

 Autos promovidos sobre una sentencia dada a favor de los cónyuges Hereter. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1573

Signature: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1573,nº 1, K

 Autos sobre una real sentencia sobre cuatro muelas de los molinos reales de Barcelona a favor de Bernat de Fivaller. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1478

Signature: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1478,nº 1, L

 Autos sobre una sentencia del obispo y del capítulo de canónigos de la catedral de la Seu d'Urgell, por injurias y enfrentamiento con el con... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1315

Signature: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1315,nº 1, A

 Borrador de citación a diez personas en la causa de apelación de la sentencia dada por el virrey del reino de Cerdeña Jimén Pérez Escrivà, e... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1510

Signature: ACA,CANCILLERÍA,Cartas Reales,Fernando II,Caja 4,278

 Compte del que deuen els diputats a Montserrat Guardiola per dietes de lectures de sentències d'excomunió per insaculacions i d’altres Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1576

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,12

 Còpia d'una sentencia en el plet entre la cúria de Barcelona i el Batlle general de Catalunya Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1584-06-15

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,8

 D) Libros de deliberaciones y conclusiones de sentencias Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 El lugarteniente Enrique de Aragón y de Sicilia a los oficiales reales del reino de Mallorca. Orden de ejecutar la sentencia de tasación de ... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1486-08

Signature: ACA,CANCILLERÍA,Cartas Reales,Fernando II,Caja 2,145

 El lugarteniente Enrique de Aragón y de Sicilia. Orden de ejecutar la sentencia en la causa de Eulàlia, viuda de Bonanat Codol, mercader de ... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1487-11-20

Signature: ACA,CANCILLERÍA,Cartas Reales,Fernando II,Caja 2,148

 El rei als diputats acusant rebut de la notícia de la mort de Antonio de Zúñiga, prior de Sant Joan de Jerusalem, Lloctinent general al Prin...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1524-11-16

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,80

 El rei als diputats demanant-los que escoltin allò que de la seva part els hi transmetrà Fadrique de Portugal, bisbe de Sigüenza, Lloctinent...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1525-12-15

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,86

 El rei als diputats exigint la execució de la sentència per la qual s'atribuïa al rei el residu dels greuges de la Cort de Barcelona.   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1524-10-02

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,79

 Informe del Advocat fiscal del General sobre la apel·lació de Miquel Baltasar Dot, Escrivà Major de la Diputació, per la sentència del seu p... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1580

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,28

 La princesa Joana de Portugal als diputats encarregant-los que no es paguin a Antonio Res les 12.000 lliures sobre els fogatges en raó de la...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1556-03-23

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,253

 Letras ejecutorias de la sentencia dictada ese mismo día en la real audiencia del lugarteniente general de Cataluña y condados en la causa e... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1502-07-09

Signature: ACA,CANCILLERÍA,Cartas Reales,Fernando II,Caja 2,165

 Lletra a l’abat de Sant Cugat sobre una sentència del Nunci i sobre els espolis   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1606-02-01

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,54

 Lletra del nunci apostòlic i legat ad latere sobre la sentència en el plet dels diputats amb la Castellania d’Amposta   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1595-07-19

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,196

 Llistat de sentències   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,143

 Memorial de les sentencies d'excomunió proferides pel bisbat de Barcelona a instancia dels diputats Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1576

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,11

 Memorial del que deu un pagès a l’abat per la sentència del delme. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,103

 Memorial del que s’ha de executar per la sentencia de Llorenç Vinyals a instància de l’abat Agullana. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,67

Results 1 - 25 of 66