Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Visitas

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 1 - 25 of 1.007

 Dietaris de visites.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1446 / 1632

 Dietaris.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1551 / 1710

 Processos de visita triennal.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1562 / 1710

 Processos de visita.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1551 / 1710

 Sentències.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1626 / 1711

 Sobrecollidors   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1521 / 1623

 Visita [general] de 1602. Processos contra diputats i oïdors. Sentències de la visita forana, contra diputats, oïdors i oficials   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1602

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,26

 Visita [general] de 1602. Processos contra oficials del General   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1602

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,23

 Visita [general] de 1602. Processos contra oficials del General   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1602

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,24

 Visita [general] de 1602. Processos contra oficials del General   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1602

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,25

 Visita [general] de 1602. Índex de processos. Actes. Àpoques. Dietaris i processos de les col.lectes de Llevant i Ponent: Terrassa, Martorel...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1602

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,22

 Visita de la "cerca de çafrans". Visitador: Bernat Aybri, oïdor reial. Dietari   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1446

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,242

 Visita de la sobrecol.lecta de Llevant de 1564. Visitador: Tomàs Taulari, oïdor reial. Procés del procurador fiscal contra Gaspar Barrera, t...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1564 / 1574

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,223

 Visita de la sobrecol.lecta de Llevant i taules foranes de Barcelona de 1552. Visitadors: Miquel Ciurana, Regent los comptes. Dietaris   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1552

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,237

 Visita de la sobrecol.lecta de Ponent de 1562. Visitador: Francesc del Bosc i de Sant Vicens. Defenedor dels drets del General. Dietari   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1562 / 1563

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,236

 Visita de la sobrecol.lecta de Ponent de 1573. Visitador: Miquel Tristany. Processos: Ambròs Isern, Gabriel Parissi, credencers de Lleida i ...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1573 / 1575

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,228

 Visita de la sobrecol.lecta de Ponent de 1576. Visitador: Pau Ferrer, sobrecollidor de Ponent   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1576

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,226

 Visita de la sobrecol.lecta de Ponent i taules foranes de Barcelona de 1573. Visitador: Miquel Tristrany, doctor en drets. Dietari   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1572 / 1573

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,241

 Visita de la sobrecol.lecta de Ponent i taules foranes de Barcelona de 1573. Visitador: Miquel Tristrany, doctor en drets. Dietari. Processo...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1572 / 1576

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,227

 Visita de la sobrecol·lecta de Llevant i part de Ponent de 1573. Visitador: Jaume Pineda. Dietari.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1573 / 1573

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,229

 Visita de las sobrecol.lectes de 1448. Visitador: Joan Jofre Caroca, oïdor de comptes. Dietari de la "cerca de lugares, taulas i pasos"   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1448

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,238

 Visita de les Cases de la Diputació, General, Bolla i Portals de Barcelona de 1573. Visitador: Joan Bolet, diputat reial   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1573 / 1574

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,225

 Visita de les Cases de la Diputació, General, Bolla i Portals de Barcelona de 1573. Visitador: Joan Bolet, diputat reial. Procés contra Jero...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1573

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,230

 Visita de les col.lectes de Llevant de 1590. Dietari, inquisició de guardes i processos del sobrecollidor, Mataró, Arenys, Canet, Sant Pol, ...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1590

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,13

 Visita de les col.lectes de Llevant de 1590. Processos i sentències de Bisbal d'Empordà, Castelló d'Empúries, Roses, Cadaqués, la Selva de M...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1590

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie VG,210

Results 1 - 25 of 1.007