Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Memoriales

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 1 - 25 of 64

 Memoriales Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 Armario 23. Comunes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 Armario 4. Tortosa Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 B) Cenarios. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 Ligarzas de Aragón Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XV / s.XIX

 Secretaría Aragón Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVI / s.XVIII

 Secretaría Baleares Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVI / s.XVIII

 Secretaría Cataluña Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVI / s.XVIII

 Secretaría Cerdeña Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVI / s.XVIII

 Secretaría Valencia Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVI / s.XVIII

 Ligarza 13 Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1457 / 1864

 Causa de Maria Guitart y de Mascaró, mujer de Jaume Guitart, de Cervera, en primeras nupcias de Pere Joan Pallarés, contra el magnífico Jose... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1682

Reference number: ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,16872

 “Memorial de las provisions de officis se han de fer per los senyors Deputats per occasió de las sententias proferidas per los visitad... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1602

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,35

 Balanç o memorial de la roba de bolla trobada a Pere Pau Mas, botiguer de teles, en la seva botiga. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1624-12-25

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,78

 Carta del Braç militar al rei sobre remissió d'ordres a traves dels secretaris i presentació d'ambaixadors. Acompanya memorial sobre aquests... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1706

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,206,68

 Comissions de memorials i papers en virtut dels llibres presos per la Junta de Trenta-sis Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1713-10-16

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,104

 Deliberacions del Consell de Cent d'adreçar un ambaixador al rei, d'acord amb els diputats. Memorial sobre la ajuda que necessita la ciutat ...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1690-10-16 / 1690-10-20

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,128

 El rei als diputats de remissió d’un memorial sobre les noves d’Itàlia.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1528-10-02

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,99

 El rei als diputats remetent-los al memorial adreçat al Lloctinent sobre el conflicte amb els inquisidors per les portes i finestres del Pal...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1564-04-23

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,290

 Informe del Procurador fiscal del General sobre les despeses de la Visita Reial de 1604 Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1604

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,36

 Informe sobre el memorial del capeller del Palau Reial Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1714-02-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,107

 Lletra al duc de Sesa i de Baena sobre el memorial presentat a la reina per la vila de Torroella de Montgrí   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1672-12-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,98

 Lletra dels cònsols de Perpinyà als diputats remetent un memorial de burgesos i juristes que no han estat insaculats en el General   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1608-06-26

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,66

 Lletres i àpoques de sous de gent d'armes: documents sobre soldats i fogatge   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1516 / 1527

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie G,134

 Medina de las Torres, duque de     Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1638-10-08

Reference number: ACA,COLECCIONES,Autógrafos,II,A,19

Results 1 - 25 of 64