Results Page

In the archive: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Memoriales

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 1 - 25 of 70

 Balanç o memorial de la roba de bolla trobada a Pere Pau Mas, botiguer de teles, en la seva botiga. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1624-12-25

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,78

 Carta del Braç militar al rei sobre remissió d'ordres a traves dels secretaris i presentació d'ambaixadors. Acompanya memorial sobre aquests... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1706

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,206,68

 Causa de Maria Guitart y de Mascaró, mujer de Jaume Guitart, de Cervera, en primeras nupcias de Pere Joan Pallarés, contra el magnífico Jose... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1682

Signature: ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,16872

 Comissions de memorials i papers en virtut dels llibres presos per la Junta de Trenta-sis Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1713-10-16

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,104

 Deliberacions del Consell de Cent d'adreçar un ambaixador al rei, d'acord amb els diputats. Memorial sobre la ajuda que necessita la ciutat ...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1690-10-16 / 1690-10-20

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,128

 El rei als diputats de remissió d’un memorial sobre les noves d’Itàlia.   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1528-10-02

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,99

 El rei als diputats remetent-los al memorial adreçat al Lloctinent sobre el conflicte amb els inquisidors per les portes i finestres del Pal...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1564-04-23

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,290

 Informe del Procurador fiscal del General sobre les despeses de la Visita Reial de 1604 Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1604

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,36

 Informe sobre el memorial del capeller del Palau Reial Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1714-02-22

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,107

 Lletra al duc de Sesa i de Baena sobre el memorial presentat a la reina per la vila de Torroella de Montgrí   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1672-12-30

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,98

 Lletra dels cònsols de Perpinyà als diputats remetent un memorial de burgesos i juristes que no han estat insaculats en el General   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1608-06-26

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,66

 Lletres i àpoques de sous de gent d'armes: documents sobre soldats i fogatge   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1516 / 1527

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie G,134

 Medina de las Torres, duque de     Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1638-10-08

Signature: ACA,COLECCIONES,Autógrafos,II,A,19

 Memorial d'advertiments dels greuges resultants de la crida del manifest dels cavalls   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1575 / 1578

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,148

 Memorial de delmes i primícies de la parròquia de Sant Martí Sesserres Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1703-04-17

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,83

 [Memorial de la captura d'un bandoler]. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,92

 Memorial de la ciutat de Barcelona sobre les Ordinacions   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,157

 Memorial de la collita. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1554

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,65

 Memorial de la despesa pagada per deliberació a Pere Montserrat i mossèn Joan Carreres, agutzil, i Jeroni Papiol, notari, per la anada a Lle... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1575-12-22

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,201,25

 Memorial de la estima i encant de la fulla de morera de les heretats dels cristians nous   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1612

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,68

 Memorial de la llana. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1548

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,72

 Memorial de la roba de la botiga de Joan Falguer rebuda de l’abat Agullana. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1546

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,71

 Memorial de la roba rebuda de mossèn Andreu. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1548

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,105

 Memorial de les coses que resten a fer tret de les lletres del senyor abat. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1547

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,73

 Memorial de les fermences donades per Miquel Costa Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1573-05-14

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,7

Results 1 - 25 of 70