Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Boundaries

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 2

 Còpia d'una carta del rei al duc de Cardona, Lloctinent i Capità general de Catalunya, sobre seguretat en la frontera. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-05-03

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,31

 El rei als diputats ordenant-los que paguin a Joan de Requesens i de Santcliment, alcaid de Salses, les despeses de aquella frontera.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1522-11-25

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,65

Results 2