Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Silver

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 7

 Dietari i compte de les quantitats d'argent i diners trobats en cases particulars   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1713 / 1713

 Causa de Cipriano Barrera, obrero de Barcelona, contra José Roig, cirujano de la misma ciudad Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1650

Reference number: ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,15224

 "Inventario de la plata y vestidos del señor secretario Almaçan, que dios perdone, lo qual vieron y contaron la señora donya Gracia de Albio... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1514-05-08 / 1514-05-18

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Cartas Reales,Fernando II,Caja 1,64

 El príncep Felip als diputats encarregant-los que ordenin als oficials del General de Perpinyà no donar llicències per treure or i argent de...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-02-05

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,188

 El príncep Felip als diputats ordenant-los que lliuren al correu que porta la carta les teles d'argent i una tassa que ell mateix havia enca...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1548-10-29

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,214bis

 Enric II d'Aragó i Pimentel, comte d’Empúries i duc de Sogorb, als diputats demanant-los que el arrendadors del General no posin imped...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1521-01-08

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,49

 Nota de les diligencies que hauran de practicar-se en la aprehensió de la plata dels absents Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,116

Results 7