Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Órdenes

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 6

 Copiadores de correspondencia / Copiadores de órdenes y circulares Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1846 / 1899

 Diligencias sobre notificación de la orden real a los asistentes de hospitales. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1728

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGRP, Procesos,1728,nº 3,Xx

 Proceso del fiscal de confiscaciones contra diferentes administradores de secuestros, sobre las órdenes que se deben remitir a los subdelega... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1722

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGRP, Procesos,1722,nº 5, S

 Carta del Braç militar al rei sobre remissió d'ordres a traves dels secretaris i presentació d'ambaixadors. Acompanya memorial sobre aquests... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1706

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,206,68

 Ordre a l’Escrivà Major de la Diputació Pere Ramis de prendre àpoca   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1428-03-24

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,17

 Ordre de Pau Plà, vicari del bisbe de Barcelona als diputats i oïdors del General per que triïn una persona pel ofici d'administrador de les... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1577

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,201,14

Results 6