Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Enfermedades

Type of relationship with the Authority : Related documents

One only record found

 Certificats signats per l'Escrivà Major del General de la malaltia de l'Ajudant del Racional que li impedeix servir el seu ofici Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1699-06-15 / 1700-06-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,73

One only record found