Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Informes

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 10

 7. VIGILANCIA FISCAL: CUERPO DE CARABINEROS DEL REINO. Comandancia de Barcelona Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1829 / 1909

 Cartas, oficios e informes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 Copiadores de informes a las instancias cursadas al Inspector General Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1869 / 1900

 Informes sobre el comerç d'Índies Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVIII

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,344,m

 El rei a Fernando Afán de Ribera Enríquez y Girón, duc d’Alcalá de los Gazules, Lloctinent i Capità general del Principat, demanant-li...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1620-10-24

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,479

 Informe de Domingo de Isasi a fra Alonso Granillo sobre els diners i bens de don Francisco Caballero.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1631

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,8

 Informe enviat a Martín de Barraondo sobre els bens de Juan de Arrayola disputats per Domingo de Isasi.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-06-03

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,54

 Informe sobre administració adreçat a l’abat Agullana Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1543-08-25

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,26

 Llista dels papers lliurats per Domingo de Isasi a Juan de Mallea en Sevilla.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-03-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,9

 Memòria de les rendes de Domingo de Isasi en Jerez de la Frontera. Firmada per Martín de Barraondo.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-07-17

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,34

 Memòria dels papers que porta Martín de Barraondo per a la enquesta sobre el galió "Nuestra Señora del Carmen" de Domingo de Isasi.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,27

 Memòries que donà Juan González dels dèbits i estat dels arrendaments dels "cortijos" de Jerez de la Frontera.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1631

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,20

Results 10