Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Inquisidores

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 19

 Procés del Procurador fiscal del General de Catalunya contra els inquisidors sobre contenció de jurisdicció Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1664-03-11

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,342,10

 Carta de conde de Santa Coloma a INQUISIDORES DE CATALUNYA Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1639-07-14

Reference number: ACA,GENERALITAT,Correspondencia del virrey Conde de Santa Coloma,CARTA NÚM.5844

 Carta de conde de Santa Coloma; Juan Pablo Oller a INQUISIDORES DE CATALUNYA Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1639-04-13

Reference number: ACA,GENERALITAT,Correspondencia del virrey Conde de Santa Coloma,CARTA NÚM.4204

 Carta de los inquisidores de Cataluña a los diputados, consejeros de Barcelona, taulers y regidores de la Taula de Barcelona y a todas las u... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1583-11-29

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,353,627

 Còpia del vot dels assessors i advocat fiscal de la Diputació sobre els dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre ex... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,128

 El rei als diputats informant-los que resoldrà el seu litigi amb el inquisidor quan arribi a Montsó. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1528-05-11

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,94

 El rei als diputats remetent-los al memorial adreçat al Lloctinent sobre el conflicte amb els inquisidors per les portes i finestres del Pal... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1564-04-23

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,290

 El rei als diputats sobre el conflicte dels consellers i veguer de Barcelona amb els inquisidors. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1611-11-06

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,437

 El rei als diputats sobre el conflicte dels consellers i veguer de Barcelona amb els inquisidors. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1611-12-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,441

 El rei als diputats sobre les competències entre la jurisdicció reial i la dels inquisidors. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1613-08-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,457

 Intima als diputats per l'inquisidor Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,208

 La princesa Joana de Portugal als diputats sobre el comerç amb França, l’empresonament del diputat eclesiàstic pel Lloctinent i Capità... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1555-11-21

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,251

 La princesa Joana de Portugal als inquisidors i al Lloctinent i Capità general, el marquès de Tarifa, sobre el conflicte de competència dels... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1555-11-21

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,250

 La princesa Joana de Portugal als inquisidors sobre el conflicte de competència amb els diputats demanant-los que sobreseguin la causa de le... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1555-11-21

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,249

 Lletres i àpoques de sous de gent d'armes: documents sobre soldats i fogatge Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1516 / 1527

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie G,134

 Vot d'Andreu Ferrer sobre les dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre exempció dels inquisidors Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,130

 Vot de Miquel Sabater sobre els dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre exempció dels inquisidors Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,129

 Vot dels assessors i advocat fiscal de la Diputació sobre els dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre exempció del... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,127

 1) El rei als diputats sobre les competències entre la jurisdicció reial i la dels inquisidors (còpia). 2) El rei a Francisco Hurtado de Me... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1613-08-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,458

Results 19