Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Reos

Type of relationship with the Authority : Related documents

One only record found

 El rei als diputats demanant-los que informin si els delats del Principat podrien ésser ajuntats a la armada contra els infidels per a la se...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1518-10-04

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,42

One only record found