Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Escuadras

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 2

 L) Albaranes de la dotación a la escuadra para la conquista de Cerdeña Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 Carta dels diputats al senyor Franquesa demanant que el rei ordeni la lliurança de les tres galeres promeses de la esquadra de Nàpols i Sicí... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1601-10-02

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,12

Results 2