Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Albaranes

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 1 - 25 of 32

 Vila Prats Saleta Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1416 / 1731

 01- Procuración real de los condados de Rosellón y Cerdaña Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 Albaranes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 Albarans.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1635 / 1710

 B) Cagliari. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 Cauteles i albarans.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XIV / s.XVIII

 Documentos en papel Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XIX

Reference number: ACA,DIVERSOS,Guissona,Legajos, núm. 1

 "Libre VIé dels albarans fets per en Pere de Boyl, maestre racional de la cort del senyor rey, es a saber, del XXVé dia del mes de març en q...     Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1318-03 / 1320-03

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,MAESTRE RACIONAL,Volúmenes,Serie General,627

 [Albarà]. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,94

 Albarà Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1614-04-08

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,206,158

 Albarà atorgat a favor de l’abat Agullana. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1557-12-03

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,109

 Albarà atorgat a favor de l’abat Agullana. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-07-08

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,108

 Albarà atorgat pel tinent del Tenedor de bastiments de l'exèrcit per setanta i cinc sabres de cavalleria Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1714-02-14

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,206,39

 Albará de Jaume Sabater, procurador de Bononat Sagrera, notari i tinent els segells reials Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1332-03-10

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,260,3

 Albará del deute dels diputats amb el guanter de Lleida Guillem Àngel pels guants donats per la justa de la Confraria de Sant Jordi Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1609

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,41

 Albarà del dret d'entrades i exides d'una càrrega de forment. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1588-03-12

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,44

 Albarà del que se ha de pagar al porter reial Antoni Vilalta per dietes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1536-07-04

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,119

 Albarán firmado a favor de Joan Tragó, tesorero del vizcondado de Castellbó. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1515-01-08

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Cartas Reales,Fernando II,Caja 4,305

 Albarans de dipòsits judicials. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1515-08-11 / 1707-04-11

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,4

 Albarans de drets pagats. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,145

 Albarans de drets pagats. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1577-10-30 / 1706-11-14

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,23

 Albarans de la Taula de Tortosa per les entrades i eixides de blat de Benissanet, Riba-roja i Paüls. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1615-01-30 / 1615-05-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,73

 Albarans de la Taula de Tortosa per les entrades i eixides de blat de El Pinell de Brai. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1615-01-21 / 1615-06-01

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,72

 Albarans de la Taula de Tortosa per les entrades i eixides de blat de La Fatarella. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1615-02-04 / 1615-06-05

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,74

 Albarans de pagament de sous signats pel Regent los Comptes Anton de Massanes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1713-08-01 / 1713-08-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,101

Results 1 - 25 of 32