Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Secretarios

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 5

 Carta del Braç militar al rei sobre remissió d'ordres a traves dels secretaris i presentació d'ambaixadors. Acompanya memorial sobre aquests... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1706

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,206,68

 Consulta relativa a la concesión del título de secretario del Consejo de Aragón a favor de Félix de Lucio Espinosa, caballero de Calatrava y... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1684-11-20 / 1685-01-30

Reference number: ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0146,nº 069

 Consulta relativa a la solicitud de Juan de Santa Cruz y Nardués de ser nombrado secretario del Consejo de Aragón Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1682-07-29

Reference number: ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0146,nº 021

 Consultas relativas a la petición de Antonio Basilio Escales, secretario del Consejo y oficial mayor de la Secretaria del Reino de Valencia Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1685-12-03

Reference number: ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0146,nº 085

 El príncep Felip als diputats lliurant-los les conclusions dels processos de la visita reial i encarregant-los que paguin al vicecanceller, ... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1552-05-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,221

Results 5