Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Inquisition

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 21

 Registro General de Expedientes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1825 / 1848

 Consultas y memoriales relativos a la Inquisición del Reino de Aragón Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1584 / 1677

Reference number: ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0063,nº 003

 Consultas y memoriales relativos a la Inquisición del Reino de Aragón y otras materias eclesiásticas Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1597 / 1700

Reference number: ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0064,nº 001

 Carta de los inquisidores de Cataluña a los diputados, consejeros de Barcelona, "taulers" y regidores de la Taula de Barcelona y a todas las... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1487-11-29

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Cartas Reales,Fernando II,Caja 2,149

 Còpia autèntica de la apel·lació presentada als diputats sobre la provisió de confiscació dels bens de condemnats per la Inquisició Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-03-24

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,117

 Còpia autèntica de la citatòria presentada als diputats sobre la provisió de confiscació dels bens de condemnats per la Inquisició Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-03-24

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,116

 Còpia autèntica de la requesta presentada pel procurador de la Diputació als diputats sobre la inhibició respecte de la provisió de confisca... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-03-24

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,115

 Còpia autèntica de la requesta presentada pel procurador de la Diputació als diputats sobre la provisió de confiscació dels bens de condemna... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-03-10

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,112

 Còpia autèntica de la requesta presentada pel receptor de la Diputació al diputats sobre la provisió de confiscació dels bens de condemnats ... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-03-10

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,113

 Còpia autèntica de la requesta presentada per la Diputació al receptor sobre la provisió de confiscació dels bens de condemnats per la Inqui... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-03-24

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,114

 El príncep Felip als diputats ordenant-los que es guardi el secret necessari de la Inquisició durant les obres de remodelació de les dues ca... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-02-27

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,189

 El rei als diputats donant-los creença del Lloctinent general en l'assumpte de la Inquisició. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1567-06-16

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,294

 El rei als diputats ordenant-los que adrecin una ambaixada a la Cort formada per un diputat i el bisbe d'Urgell a la fi de tractar el confli... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1568-11-10

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,311

 El rei als diputats responent-los sobre l’assumpte de la Inquisició, sobre la reforma d’altres ordes conventuals i sobre el nome... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1567-08-03

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,295

 El rei als diputats sobre el conflicte amb la Inquisició. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1568-07-17

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,307

 El rei als diputats sobre el conflicte amb la Inquisició. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1568-07-17

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,306

 El rei als diputats sobre la remissió de delinqüents a Aragó, els càstigs de la Inquisició en delictes que no són de fe i la provisió de l&#... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1607-10-14

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,399

 El rei als diputats sobre la resolució del conflicte amb la Inquisició. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569-05-16

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,315

 El rei i la reina als diputats donant-los la seva paraula de que la butlla encarregada sobre la Inquisició del Principat és emesa però no ha... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1516-08-19

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,30

 Intima al comissari de la confiscació dels bens de condemnats per la Inquisició Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,109

 Intima al comissari de la confiscació dels bens de condemnats per la Inquisició Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,110

Results 21