Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Derechos

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 1 - 25 of 34

 Albarans de drets pagats. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,145

 Autos de información de testigos promovido a instancia de Francesc Rosell, lugarteniente de cónsul de los castellanos, sobre cobro de los de... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1543

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1543,nº 1, E

 Autos sobre los comerciantes de Ragusa que pretendían no ser italianos para evadirse de pagar los tres dineros por libra que contribuían los... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1447

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1447,nº 1, Q

 Causa de Joan Trobat y otros del lugar de Garriguella diósecis de Girona, contra el síndico de Garriguella Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1710

Reference number: ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,2782

 Causa del duque de Cardona, contra la universidad, militares y eclesiásticos del marquesado de Pallàs Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1818

Reference number: ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,1923

 El príncep Felip als diputats ordenant-los que facin justícia segons constitucions a la reclamació de la vila de Perpinyà sobre la paga dels...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-05-08

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,229

 El príncep Felip als diputats ordenant-los que no demanin drets dels 26.000 ducats trets de la Taula de Barcelona perquè són diners del rei.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1552-06-07

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,223

 El príncep Felip als diputats ordenant-los que no demanin drets dels 278.750 ducats trets de la Taula de Barcelona perquè són diners del rei...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1552-06-07

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,224

 El príncep Felip als diputats ordenant-los que tornin una arca que ha enviat per a la seva germana, la reina de Bohèmia, que han segrestat i...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-08-08

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,232bis

 El príncep Felip als diputats ordenant-los que treguin còpia de la constitució segons la qual els comtats del Rosselló i la Cerdanya han de ...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1552-12-11

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,225

 El príncep Felip als diputats reiterant-los l’ordre de treure còpia de la constitució segons la qual els comtats del Rosselló i la Cer...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-05-08

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,228

 El príncep Felip als diputats sobre la reclamació dels consellers de Barcelona relativa a l’autorització donada per les Corts de Monts...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-05-25

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,230

 El rei als diputats demanant-los que deixin passar sense cobrar drets a l'ambaixada del Japó que es dirigeix a Roma per a prestar obediència...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1585-08-14

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,341

 El rei als diputats ordenant-los que deixin passar dos cavalls que porten a Alonso de Idiáquez, comte de la Biandina, Capità general de la C...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1603-08-06

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,382

 El rey a Lluís de Montsuar, Baile general de Cataluña, sobre el derecho de la barca sobre el Segre de la villa de Ponts. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1624-05-15

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.550bis,13

 La princesa Joana de Portugal als diputats ordenant-los que deixin embarcar sense pagar drets els diners per a la paga dels soldats del Piem...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1558-04-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,267

 La princesa Joana de Portugal als diputats ordenant-los que deixin embarcar sense pagar drets els diners per a la paga dels soldats del Piem...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1558-04-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,266

 La princesa Joana de Portugal als diputats ordenant-los que deixin passar lliurement i sense paga de drets els 48.000 ducats que porten pel ...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1556-02-03

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,252

 La princesa Joana de Portugal als diputats ordenant-los que deixin passar sense cobrar drets el 21.000 ducats que embarcaran per a la paga d...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1557-09-04

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,261

 La princesa Joana de Portugal als diputats ordenant-los que deixin passar sense cobrar drets el 225.000 ducats que embarcaran per a la paga ...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1558-02-28

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,263

 La princesa Joana de Portugal als diputats ordenant-los que deixin passar sense cobrar drets el 320.000 ducats que embarcaran per a la paga ...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1558-04-10

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,265

 La princesa Joana de Portugal als diputats ordenant-los que deixin passar sense cobrar drets el 6.350 ducats que embarcaran per a la paga de...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1558-03-20

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,264

 La princesa Joana de Portugal als diputats ordenant-los que deixin passar sense cobrar drets els 119.000 ducats que embarcaran per a la paga...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1557-08-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,260

 La reina als diputats ordenant-los que no cobrin drets a certes peces de brocats i sedes que han arribat de Gènova per a la seva recambra.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1532-04-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,111bis

 La reina als diputats ordenant-los que no cobrin drets per sis arques de catifes turques que es van comprar a Itàlia per a ella.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1532-05-06

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,111ter

Results 1 - 25 of 34