Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Reales provisiones

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 9

 Confirmació de la Reial provisió de Ferran II donada a Burgos el 6 d'octubre de 1511 al Consell de Barcelona sobre el nomenament de guardes ... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1537-11-19

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,143

 Còpia del vot dels assessors i advocat fiscal de la Diputació sobre els dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre ex... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,128

 Reial provisió als diputats per a que paguin 6.000 ducats per a despeses del Consell d’Aragó. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1617-05-26

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,478

 Reial Provisió concedint al General facultat per proveir els oficis especificats Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1655-04-10

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,59

 Reial provisió sobre cessament de la paga de guerra decretada per les Corts de Barcelona, degut a la pau signada amb el rei de França. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1505-11-16

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,5

 Reial provisió sobre els capitans i gent d'armes del Principat de Catalunya. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1505-08-19

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,4

 Vot d'Andreu Ferrer sobre les dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre exempció dels inquisidors Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,130

 Vot de Miquel Sabater sobre els dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre exempció dels inquisidors Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,129

 Vot dels assessors i advocat fiscal de la Diputació sobre els dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre exempció del... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,127

Results 9