Results Page

In the archive: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Reales provisiones

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 9

 Confirmació de la Reial provisió de Ferran II donada a Burgos el 6 d'octubre de 1511 al Consell de Barcelona sobre el nomenament de guardes ...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1537-11-19

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,143

 Còpia del vot dels assessors i advocat fiscal de la Diputació sobre els dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre ex...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,128

 Reial provisió als diputats per a que paguin 6.000 ducats per a despeses del Consell d’Aragó.   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1617-05-26

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,478

 Reial Provisió concedint al General facultat per proveir els oficis especificats Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1655-04-10

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,59

 Reial provisió sobre cessament de la paga de guerra decretada per les Corts de Barcelona, degut a la pau signada amb el rei de França.   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1505-11-16

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,5

 Reial provisió sobre els capitans i gent d'armes del Principat de Catalunya.   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1505-08-19

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,4

 Vot d'Andreu Ferrer sobre les dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre exempció dels inquisidors   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,130

 Vot de Miquel Sabater sobre els dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre exempció dels inquisidors   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,129

 Vot dels assessors i advocat fiscal de la Diputació sobre els dubtes que produeix la Reial provisió de 16 de maig de 1569 sobre exempció del...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1569

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,127

Results 9