Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Cortes de Monzón (1552)

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 5

 Convocatòria pel rei Carles I de les Corts generals de Montsó pel 30 de juny de 1552. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1552-03-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie general (N),1031,fol. 1r-2r

 El príncep Felip als diputats demanant-los que agilitzin el pagament dels fogatges acordat en les darreres Corts. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1554-02-07

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,240

 El príncep Felip als diputats encarregant-los que carreguin els censals del General establerts per l’oferta de les darreres Corts de M... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-01-31

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,226

 El príncep Felip als diputats encarregant-los que no es retardi el pagament de les 65.000 lliures del servei de les Corts de Montsó. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-03-26

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,227

 La princesa Joana de Portugal als diputats encarregant-los que deixin prendre nota a Francesc Setantí, procurador del Tresorer general, d'al... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1557-12-11

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,262

Results 5