Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Visitadores eclesiásticos

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 2

 El rei als diputats responent-los sobre l’assumpte de la Inquisició, sobre la reforma d’altres ordes conventuals i sobre el nome... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1567-08-03

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,295

 Llicència del Visitador general per a la reforma de l’ordre cistercenc per a arrendar bens Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1472-06-13

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,67

Results 2