Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Brazo Militar de Cataluña (España)

Type of relationship with the Authority : Producer of

Results 1 - 25 of 41

 Generalidad de Cataluña Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

 11. Braç militar   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1596 / 1713

 Censals.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVII / s.XVIII

 Col·legi d'Esgrima.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVII

 Comptes.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVIII

 Confraria de Sant Jordi.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVI / s.XVIII

 Corts.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVII / s.XVIII

 Deliberacions.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVII / s.XVIII

 Matrícula.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVII / s.XVIII

 Privilegis.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVII

 Carta del Duc de Shomberg, Lloctinent i Capità general del Principat pel rei de França, sobre exempció d'allotjament de tropes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1648

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,218,3

 Citacions a Junta del Braç militar a guarda i donatiu voluntari Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1710

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,219,40

 Citacions del Braç Militar Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1691

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,219,22

 Citacions del Braç Militar a Junta Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1710

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,219,39

 Comunicació del Braç militar als seus membres sobre el donatiu voluntari Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1690

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,219,20

 Entrades i eixides amb el Banc del compte del Braç militar Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1702 / 1713

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,102

 Memorial del Braç militar sobre exempció d'allotjament de tropes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1698

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,222

 Memorial del Braç militar sobre exempció d'allotjament de tropes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1698

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,219,26

 Memorial del Braç militar sobre exempció d'allotjament de tropes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1698

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,224

 Memorial del Braç militar sobre exempció d'allotjament de tropes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1698

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,223

 Memorial del Braç militar sobre exempció d'allotjament de tropes Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1684

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,218,4A

 Memorial del Braç militar sobre exempció d'allotjament de tropes. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1698

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,221

 Quotes d'ingrés en el Braç militar (en blanc i amb direcció) Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1682

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,218,12

 Actes de sessions i d'altres documents. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVII

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie G,163

 Censal que percebia el Braç militar sobre la ciutat de Barcelona. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1711

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie G,66

Results 1 - 25 of 41