Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Felipe II (1527-1598, rey de España)

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 1 - 25 of 206

 Còpia de les actes de jurament de les Constitucions prestat pels reis des de Pere II fins a Ferran II, autoritzada pel arxiver de la Corona ... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XVI

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie G,224

 Felipe I el Prudente. Maioricarum 23. Maioricarum 24 Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1598

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.4378

 Carta de Carlos I a los diputados notificándoles el nacimiento de su hijo Felipe el 21 de mayo en Valladolid. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1527-05-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie general (N),929,fol. 78v

 Carta de Tomàs i Jeroni Lucians i Miquel Ardèvol, factors dels bisbes de Tortosa i Vic, al Rei, sobre restitució de diners Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1576-09-12

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,201,25 bis

 Carta del príncep als diputats del General sobre visita dels llibres de la Diputació per fraus denunciats en Corts Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1547-12-08

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,201,5

 Còpia del capítol d'una carta del príncep Felip a Juan Fernández Manrique de Lara, marquès de Aguilar de Campoo i comte de Castañeda, Llocti... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1546-05-04

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,201

 Còpia d'una carta del rei als diputats sobre la detenció de diversos oficials reials de Lleida. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1578

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,6

 Còpies de dues cartes del rei als diputats sobre l'edifici del Consell Criminal, i en resposta a un memorial de greuges adreçat al rei. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1577-06-13

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,5

 Dos exemplars de la lletra dels diputats al rei queixant-se de la manca de neutralitat del seu ambaixador a Roma en l'afer de la castellania... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1590-09-26

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,60

 El príncep Felip al rei informant-lo del conflicte entre els diputats i consellers de Barcelona i el Lloctinent Marques d'Aguilar per haver ... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1552-03-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,219

 El príncep Felip als diputats acusant rebut de la seva carta de 7 de novembre de 1553. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1554-01-31

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,237

 El príncep Felip als diputats agraint-los la carta de 16 de juny preocupant-se per la seva salut. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-06-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,231

 El príncep Felip als diputats agraint-los la seva bona disposició al servei de Sa Majestat. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-10-12

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,235

 El príncep Felip als diputats contestant la seva carta de 5 de juliol i informant-los dels preparatius militars que es fan per a la defensa ... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1543-07-10

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,176

 El príncep Felip als diputats de creença de Martín Niño, contino de Sa Magestat, i Enrique de Toledo, Tresorer general d'Aragó, sobre la nec... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1543-09-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,179

 El príncep Felip als diputats de creença del marquès d'Aguilar, Lloctinent i Capità general del Principat, sobre la causa contra Nicolò Grim... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1546-01-19

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,196

 El príncep Felip als diputats demanant-los que agilitzin el pagament dels fogatges acordat en les darreres Corts. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1554-02-07

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,240

 El príncep Felip als diputats demanant-los que no paguin el seu salari al Governador de Catalunya, Pere de Cardona, si no surt pel Principat... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1554-02-04

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,239

 El príncep Felip als diputats donant creença a Juan Fernández Manrique de Lara, marquès de Aguilar de Campoo i comte de Castañeda, Lloctinen... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1546-08-07

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,203

 El príncep Felip als diputats donant creença de Miquel Terça, del Consell de Sa Majestat, per esbrinar sobre el assumpte de la lluïció del p... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1554-03-12

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,241

 El príncep Felip als diputats donant-los creença del bisbe d’Urgell en el cas de Jerónimo de Almazán. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-08-18

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,233

 El príncep Felip als diputats encarregant-los la participació en la introducció en Barcelona de l’obra pia d'hospitalitat i acolliment... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1546-09-25

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,205

 El príncep Felip als diputats encarregant-los que carreguin els censals del General establerts per l’oferta de les darreres Corts de M... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-01-31

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,226

 El príncep Felip als diputats encarregant-los que faciliten la confecció del balanç dels drets d'entrades i eixides que portaran a terme mos... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1547-08-10

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,210

 El príncep Felip als diputats encarregant-los que facin una de les quatre peces d'artilleria de 120 quintars, fent les altres tres per ordre... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1544-03-24

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,184

Results 1 - 25 of 206