Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Pío V (1504-1572, papa)

Type of relationship with the Authority : Related documents

One only record found

 El rei a l’ambaixador de València i al Papa sobre l'exempció de drets que pretén el Papa de les quatre ordes mendicants Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1568-12-23

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,313

One only record found