Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Portugal, Isabel de (1503-1539, reina consorte de España)

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 23

 Carlos I el Máximo. Diversorum administracionis reginae Elisabetis Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1530 / 1536

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.3974

 Carlos I el Máximo. Itinerum administracionis reginae Elisabetis 1 Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1529 / 1531

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.3977

 Carlos I el Máximo. Itinerum administracionis reginae Elisabetis 2 Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1529 / 1530

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.3978

 Carlos I el Máximo. Itinerum administracionis reginae Elisabetis 3 Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1530 / 1536

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.3979

 Carlos I el Máximo. Maioricarum administracionis reginae Elisabetis Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1531 / 1536

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.3976

 Carlos I el Máximo. Sardinie administracionis reginae Elisabetis Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1531 / 1536

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.3975

 El rei als diputats agraint-los les felicitacions pel seu casament trameses per l'ambaixada de condiputats. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1526-06-23

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,93

 El rei als diputats informant-los de la seva arribada a Barcelona així com de la de l'emperadriu i els seus fills, encarregant-los que la ob... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1533-01-02

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,116

 El rei als diputats informant-los del seu matrimoni amb la infanta Isabel de Portugal. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1525-11-15

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,85

 El rei als diputats informant-los que, davant el seu proper viatge a Itàlia, ha nomenat la seva esposa, l'emperadriu Isabel, com a Lloctinen... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1529-07-25

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,107

 El rei als diputats sobre la futura ambaixada dels diputats per a l'enhorabona pel seu casament. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1526-02-12

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,90

 La reina als diputats informant-los de la seva arribada i la del emperador a Barcelona i trametent-los un trasllat de la lletra del seu mari... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1533-01-31

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,117

 La reina als diputats ordenant-los que no cobrin drets a certes peces de brocats i sedes que han arribat de Gènova per a la seva recambra. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1532-04-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,111bis

 La reina als diputats ordenant-los que no cobrin drets per sis arques de catifes turques que es van comprar a Itàlia per a ella. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1532-05-06

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,111ter

 La reina als diputats ordenant-los que no tornin a molestar als oficials del Sant Ofici, intervenint bens confiscats al·legant que incorren ... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1532-08-03

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,112

 La reina als diputats ordenant-los que sobreseguin el procés obert contra l'Inquisidor en Barcelona arran de l'acte de fe celebrat a aquella... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1532-11-15

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,113

 La reina als diputats ordenant-los treure certificacions d'allò que es va consignar a Berenguer d'Oms per les seves galeres des de la època ... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1536-04-15

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,136

 La reina als diputats (per error diu jurats de la ciutat de Barcelona) demanant-los que facin gratificació en el dret d'eixides a les mercad... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1534-01-01

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,122

 La reina als diputats reiterant-los la ordre de lliurar el servei de les Corts de Montsó. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1536-09-16

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,140

 La reina als diputats reiterant-los la ordre de lliurar el servei de les Corts de Montsó. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1536-03-27

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,135

 La reina als diputats remetent una lletra del rei sobre el regiment dels seus càrrecs. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1529-10-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,239,110

 Lletra de Carles I a l'arquebisbe de Saragossa, Lloctinent i Capità general del Principat, Rosselló i Cerdanya, informant-li de la derrota d... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1535-07-25

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie general (N),929,fol. 93r-94v

 Lletra de Carles I als diputats notificant-los la seva marxa amb l'armada que sortirà de Barcelona cap a l'enfrontament amb Barba-rossa i or... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1535-05-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie general (N),929,fol. 91r

Results 23