Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Buitrago del Lozoya (Madrid, España)

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 2

 El príncep Felip als diputats ordenant-los que paguin a dona Juana Manuel, marquesa de Cogolludo, la quantitat que li havia deixat Fadrique ... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-09-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,192

 El rei als diputats encarregant-los que sense dilació armin les quatre galeres establertes a la Cort de 1599 comprant de moment les tres que... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1603-03-19

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,375

Results 2