Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: France

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 12

 Compte de l'impost transitori per a la guerra amb França   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1496 / 1498

 Autos de información sobre Simon Dupin, cónsul de Francia en Cataluña, por intentar establecer una contribución de un 1% sobre las mercancía... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1715

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGRP, Procesos,1715,nº 3, Y

 Autos de inquisición sobre un barco de matrícula vizcaína cargado de lencería de Francia hallado en la playa de Barcelona. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1543

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1543,nº 1, K

 Causa de Juan Ambila y Pedro Juan Dupeira contra Juan Delamoga y Josep Sangermes, mercaderes de madera de Sanbeat (Sanbeart), de la frontera... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1776

Reference number: ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,1638

 Consultas y memoriales relativos al comercio con Francia y otras naciones en la Corona de Aragón Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1584 / 1699

Reference number: ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0076,nº 002

 Proceso del procurador fiscal contra Bartomeu Bollet, vecino de Barcelona, sobre contrabado de sardina llevada a Francia. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1543

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1543,nº 1, M

 Proceso del síndico de la Vall d'Aran y el fiscal contra Mateo Arjo, subdelegado del partido de la Vall d'Aran, sobre el pago de los derec... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1717

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGRP, Procesos,1717,nº 4,Aa

 El príncep Felip als diputats encarregant-los que ordenin als oficials del General de Perpinyà no donar llicències per treure or i argent de... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1545-02-05

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,188

 El rei als diputats ordenant-los que a la major brevetat compleixin amb els Capítols de Corts en lo relatiu a la reclamació del comte de Gui... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1612-09-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,445

 El rei als diputats ordenant-los que deixin passar com a propi ús del rei un collar que s'adreça a França. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1568-10-31

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,310bis

 La princesa Joana de Portugal als diputats reiterant l'ordre de prohibició del comerç amb França durant la guerra. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1557-04-14

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,259

 La princesa Joana de Portugal als diputats sobre el comerç amb França, l’empresonament del diputat eclesiàstic pel Lloctinent i Capità... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1555-11-21

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,251

Results 12