Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Toledo (España)

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 9

 El rei als diputats acusant rebut de la seva lletra sobre els esdeveniments de Perpinyà.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1539-06-27

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,148

 El rei als diputats agraint-los el lliurament dels 15.000 ducats i ordenant-los que amb la màxima rapidesa lliuren també al Regent la Tresor...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1534-04-18

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,125

 El rei als diputats agraint-los la lletra notificant la mort del Lloctinent general, l'arquebisbe de Saragossa, i informant-los de que mentr...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1539-01-29

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,145

 El rei als diputats demanant-los que assisteixin al Portantveus de general governador de Catalunya donat la malaltia del Lloctinent general,...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1539-01-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,144

 El rei als diputats ordenant-los que amb la màxima rapidesa lliuren al Regent la Tresoreria general, Luis Sánchez, 15.000 ducats de la ofert...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1534-03-04

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,124

 El rei als diputats ordenant-los que posin en llibertat al batlle de Figueres, empresonat en Girona per executar la reial pragmàtica sobre p...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1539-06-27

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,147

 El rei als diputats ratificant-los el lliurament pel Protonotari de les constitucions, oferta i d'altres actes de Cort, ordenant-los que pag...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1534-04-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,128

 El rei als diputats ratificant-los la seva ordre al Protonotari de lliurar-los l'original de l'acte de la oferta de les Corts i ordenant-los...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1534-04-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,127

 El rei als diputats reiterant-los que amb la màxima rapidesa lliuren també al Regent la Tresoreria general, Luis Sánchez, 110.000 lliures de...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1534-04-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,126

Results 9