Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Madrid (España)

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 1 - 25 of 155

 Carta del rey / Pedro Coloma al conde de Santa Coloma recomendando a Joan de Samitier     Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1638-06-08

Reference number: ACA,GENERALITAT,Correspondencia del virrey Conde de Santa Coloma,CARTA NÚM.1739

 Causa de Miquel Roger, labrador y conductor de mulas, vecino de Barcelona, contra Gerònim Nanot, carretero de mulas Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1693

Reference number: ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,17340

 Carta de Francisco de Lores a […]   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1633-06-15

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,17

 Carta de Joan de Grau i Montfalcó al [conde de Santa Coloma].     Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1638-03-05

Reference number: ACA,GENERALITAT,Correspondencia del virrey Conde de Santa Coloma,CARTA NÚM.13152

 Carta de Juan de Mallea a Martín de Barraondo.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-06-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,36

 Carta de Juan de Mallea a Martín de Barraondo.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-06-02

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,37

 Carta de Juan González de Rabanal, criat de Domingo de Isasi, amb l'avís de que els 110 reals de plata a don Lorenzo de Villavicencio per co...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1631-10-12

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,1

 Carta de l'ambaixador del Braç militar en Madrid al Protector Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1695-10-10

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,206,65

 Carta de Martín de Castañeza a Martín de Barraondo.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-05-11

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,3

 Carta de Martín de Castañeza a Martín de Barraondo.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-05-15

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,35

 Carta de Martín de Castañeza a Martín de Barraondo.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-06-02

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,39

 Carta de Martín de Castañeza a Martín de Barraondo.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-05-04

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,28

 Carta de Martín de Castañeza a Martín de Barraondo.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1633-01-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,16

 Carta de Martín de Castañeza a Martín de Barraondo.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632-05-25

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,41

 Carta del rey Felipe III a los diputados del General ordenándoles que de lo que deben del servicio de las Cortes de Barcelona de 1599 paguen...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1613-04-05

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,353,649

 Cartes escrites del senyor Domingo de Isasi a Martín de Barraondo a Madrid.   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1632

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,254,2

 Compte dels guants portats de Madrid a Barcelona per ordre de la baronessa de La Laguna   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1578

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,161

 El Consell d'Aragó als diputats reiterant-los que adrecin les seves al·legacions sobre la contenció existent entre la Diputació i la Reial A...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1541-11-23

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,160

 El príncep Felip al rei informant-lo del conflicte entre els diputats i consellers de Barcelona i el Lloctinent Marques d'Aguilar per haver ...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1552-03-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,219

 El príncep Felip als diputats de creença del marquès d'Aguilar, Lloctinent i Capità general del Principat, sobre la causa contra Nicolò Grim...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1546-01-19

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,196

 El príncep Felip als diputats donant creença a Juan Fernández Manrique de Lara, marquès de Aguilar de Campoo i comte de Castañeda, Lloctinen...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1546-08-07

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,203

 El príncep Felip als diputats encarregant-los que carreguin els censals del General establerts per l’oferta de les darreres Corts de M...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1553-01-31

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,226

 El príncep Felip als diputats encarregant-los que proveeixin sobre la reclamació de Jerònima Genovera dels sous deguts als seus pare i germà...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1546-08-30

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,204

 El príncep Felip als diputats lliurant-los les conclusions dels processos de la visita reial i encarregant-los que paguin al vicecanceller, ...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1552-05-09

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,241,221

 El príncep Felip als diputats ordenant-los que acompleixin allò establert en la carta de 13 de desembre de 1546 sobre pagament de la part de...   Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1547-04-28

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,240,208

Results 1 - 25 of 155