Results Page

In the archive: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Génova (república, jurisdicción antigua, Italia)

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 9

 Acta del notario del consulado de Génova en Túnez sobre la embajada de Bernat de Sarrià en nombre del rey de Sicilia, a petición del moxerif...     Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1309-02-02

Signature: ACA,COLECCIONES,Cartas árabes,Suplemento 2

 Autos de información sobre los derechos que los súbditos del rey pagan en Génova y sobre la exención de los derechos de los genoveses. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1480

Signature: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1480,nº 1, G

 Carta de Giovanni Baptista Panesi sobre la resolució de la República de Gènova de no extraure gra amb destí a Milà. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1629-11-08

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,22

 Còpia d'una carta de Joan Serrano Zapata, ambaixador en Gènova, sobre haver rebut unes cartes obertes. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1630-04

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,203,23

 Diversorum 3     Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1387-09 / 1393-09

Signature: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.1924

 El rei als diputats informant-los del seu enuig per no haver enviat les dues galeres al port d’Els Alfacs on, juntament amb altres due...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1616-02-05

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,475

 El rei als diputats ordenant-los que enviïn dues galeres al port d’Els Alfacs on, juntament amb altres dues de Gènova ha de passar a I...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1615-09-19

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,242,474bis

 Lletra del Braç militar al rei demanant-li ajuda davant les dolentes notícies de l'exèrcit francès que arriben de Milà i Gènova   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1690 / 1693

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,127

 Mariana de Austria, reina de España, regente de Carlos II     Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1672-07-26

Signature: ACA,COLECCIONES,Autógrafos,I,4,Ka

Results 9