Results Page

In the Archives: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Vilafranca del Penedès (Barcelona, España)

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 24

 "Capbreu de les rendes i drets de Vilafranca" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1425

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.457

 "Capbreu de les rendes reals de Vilafranca del Penadès" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1673

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.316

 "Capbreu de Vilafranca de Penadès" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1416

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.320

 Carta de César Babau y Villalonga a Felipe IV Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1638-07-28

Reference number: ACA,GENERALITAT,Correspondencia del virrey Conde de Santa Coloma,CARTA NÚM.2214

 Carta de Gaspar Soler, diputat local de Vilafranca del Penedès, als diputats del General sobre la crida de prohibició de compra i venda de b... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1598-08-14

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,201,17

 Còpia del procés del procurador fiscal del General contra Josep Salvador, botiguer de draps de Vilafranca del Penedès Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1684-12-05 / 1684-12-07

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,205,111

 D. César Babau y de Vilallonga, que posee el real palacio de Villafranca, se queja de que hayan quitado las armas de su puerta Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1638

Reference number: ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0880,nº 105

 "Diversarum rerum 194" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XV

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.1524

 "Diversarum rerum 27" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.1354

 "Diversarum rerum 92" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.1419

 Esborrany d’àpoca atorgada pel procurador del diputat local de Vilafranca del Penedès Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1446-08-22

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,204,50

 "Explicasió del Pla y Perfil de la nova Escala que se ha de Construir en lo convent de P.P. Caputxins de Vilafranca de la Provinsia de Catal... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1799

Reference number: ACA,ORM,Monacales-Universidad,Legajos,49,carpeta 2, doc. 6

 "Feudorum viccaria Villafranche Penitensis" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1387

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.1162

 "Feus de certes vegueries" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XIV

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.33

 "Liber feudorum Cathalonia" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: s.XIV

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.34

 "Liber iurisdictionum vicarie Villefranche Penitensis" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.532

 "Memorial dels processos y causas se han tractat en lo concistori de la Batllia General de la stació de Çarreal y vegueria de Montblanch" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1628

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.2333

 Nota sobre l’arrendament de la bolla de Vilafranca del Penedès. Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1653

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,79

 Procés comú del Protonotari de la Cort general de Perpinyà (continuada a Vilafranca del Penedès i Barcelona). Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1449 / 1453

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Procesos de Cortes,36

 "Quaternus primus Villafrancha Penitensis et ejus stationis" Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1617

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.315

 "Registrum diversorum " Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1379

Reference number: ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Volúmenes,NÚM.936

 Renúncia de Gaspar Ferran i de Calders com a jutge de taula de Vilafranca del Penedès Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1578-07-16

Reference number: ACA,GENERALITAT,Serie V,208,23

 Requisitoria del regente la veguería de Barcelona al veguer de Vilafranca del Penedès, a instancia de dos capellanes con derecho a cierto ce... Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1483-02-20

Reference number: ACA,CANCILLERÍA,Cartas Reales,Fernando II,Caja 2,130

 Rosell, Pere Joan Open link in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1640-12-26

Reference number: ACA,COLECCIONES,Autógrafos,II,A,20

Results 24