Logotipo Archivo de la Corona de Aragón

Nota de l'arribada del rei Carles I a Barcelona procedente de Castilla i la recepció dels diputats i consellers de la ciutat.

Archivo de la Corona de Aragón, ACA,GENERALITAT,Serie general (N),16,fol. 21v (2ª num)