Armario 17. Vilafranca

Identity statement area

Supplied Title:

Armario 17. Vilafranca

Level of description:

2ª División_en

Content and Structure

Scope and Content:

Carpeta 123

Número Data Data tópica Observaciones

1 Falta [Arxiu Capitular]
2 1256-XI-26 Falta [Arxiu Capitular]
3 Falta [Arxiu Capitular]
4 Falta [Arxiu Capitular]
5 Falta [Arxiu Capitular]
6 1300-IX-8
7 Falta [Arxiu Capitular]
8 Falta [Arxiu Capitular]
9 1307-XII-7 Valencia
10 Falta [Arxiu Capitular]
11 1332-XI-3
12 1377-II-3
13 1406-III-10
14 1280-IV-7
15 1282-VIII-27
16 1313-III-30
17 1306-XII-14
18 1355-VIII-1 La Granada
19 1325-II-26
20 1306-XII-14
21 1340-XII-23
22 1262-IV-17
23 1327-II-22
24 1374-XI-7
25 1206-VI Sin día
26 1188-IX Sin día. Traslado 30-3-1237
27 1209-XII-18
28 1266-IV-8
29 1232-VIII-30
30 1138-VI-8 Traslado 15-7-1273
31 1231-XI-6
32 1252-VIII-12
33 1280-I-29
34 1234-VIII-23
35 1200-I Sin día. Traslado, 3-8-1237
36 1207-IV-1
37 1132-IX-11 11-9-25 Luis
38 1147-I-4
39 1231-IX-1
40 1197-XII Sin día
41 1184-XI-25
42 1228-VI-30
43 1188-X-5
44 1273-VI-3
45 1182-III-1
46 1169-IX-30 30-9-33 Luis el Joven
47 1206-II-25
48 1227-V-7
49 1270-VI-3 2 docs. Traslado 10-2-1271
50 1277-V-24

Carpeta 124


51 [S. XIII] Sin fecha. S. XIII. Capbreu
52 1136-X-31 31-10-29 Luis. Traslado 29-7-1205
53 1187-VII-24 Traslado 23-8-1220
54 1348-IV-2
55 1201-I Sin día
56 1302-I-23
57 1184-X-22
58 1192-XII-11 11-12-1[]92
59 1337-VII-14
60 1408-III-23 Vilafranca
61 1269-X-28
62 1324-IV-7
63 Falta [Arxiu Capitular]
64 1233-IV-28 Traslado 4-5-1255
65 1304-IV-1
66 Falta [Arxiu Capitular]
67 1367-IX-4 Barcelona Traslado 2-5-1373
68 Falta [Arxiu Capitular]
69 Falta [Arxiu Capitular]
70 1406-I-13 Olèrdola
71 1 1306-XI-25
71 2 1306-XI-27
72 1266-I-28
73 1421-II-12 Vilafranca
74 1164-IX-21 12-9-28 Luis el Joven
75 1320-VIII-28
76 1305-I-27
77 1338-VI-1
78 1314-VI-11
79 1239-VI-8
80 1318-XI-21
81 1 1335-XI-28 Lleida
81 2 1335-XI-29 Lleida
82 1223-II-9
83 1284-VII-3
84 1203-XI Sin día
85 1273-VI-16
86 1279-IV-5
87 1301-VII-14
88 1204-XII-19
89 1246-VI-30
90 1238-V-31
91 1195-II-25
92 1186-I Sin día
93 1187-X-2
94 1259-X-13
95 1192-IX-1
96 1211-XI-17
97 1372-XI-23 La Granada
98 1404-IX-19
99 1405-IX-4 Lavit
100 1365-IX-14

Carpeta 125

101 1403-V-21 Vilafranca
102 1367-VI-20
103 1330-IV-19
104 1367-IV-10 Sant Miquel de Olèrdola
105 1403-VI-8
106 1338-I-24
107 1405-IX-30 Barcelona
108 1373-V-11 Barcelona
109 1058-II-5 5-2-26 Enrique
110 1243-II-20
111 1233-X-22
112 1186-XI-26
113 1174-VIII Sin día
114 1252-II-12
115 1174-II-12 12-2-37 Luis el Joven
116 1222-IX-9
117 1305-I-4
118 1165-I-20 20-1-28 Luis el joven
119 1158-VI-11 11-6-21 Luis el joven
120 1154-I-15
121 1296-VIII-9
122 1232-II-9
123 1286-X-15
124 1256-XI Sin día
125 1202-VII Sin día
126 1301-V-18
127 Falta
128 1304-VIII-3 Cerrado 31-1-1333
129 1233-XII-19
130 1197-VII-21
131 1221-X-20
132 1329-XI-29
133 1260-II-10
134 1208-V-15
135 1307-IX-2
136 1239-VIII-29
137 1164-III-19 19-3-27 Luis el Joven
138 1203-V-6
139 1181-I-25
140 1209-XI-27
141 1175-II-1 1-2-38 Luis el Joven
142 1110-VI-30 30-6-2 Luis
143 1155-I-14
144 1348-I-1 Olèrdola
145 1166-VI-9 9-6-29 Luis el Joven
146 1180-VII-14
147 1202-VII-17 17-7-22 Felipe (1202)
148 1141-V-12 12-5-4 Luis el Joven
149 1049-III-25 25-3-17 Enrique
150 1157-IV-11 19-4-20 Luis el Joven

Carpeta 126

151 1196-III-22
152 1221-IV-22
153 1217-X-1
154 1043-VIII-7 7-8-12 Enrique
155 1207-VI-20
156 1215-VIII-2
157 1203-VI-28
158 1231-VIII-29
159 1328-[II]-2 4 non-II(?)-1327
160 1280-XI-2
161 1099-XI-16 16-11-40 Felipe
162 1278-X-8
163 1200-VI-1
164 1354-VIII-31
165 [1336]-XII-27 1336(?)
166 1192-IV-30
167 1301-XI-24
168 1377-II-23 Escrito 25-10-1378
169 1250-IV-24
170 1216-I-8
171 1110-III-1 1-3-2 Luis. Traslado [..]-[..]-1237
172 1133-VIII-23 23-8-26 Luis
173 1242-I-4
174 1203-XI Sin día
175 1200-IX Sin día
176 1321-XI-10
177 1297-VIII-31
178 1277-X-27 Valencia Traslado 23-12-1277
179 1420-V-22 La Llacuna
180 1187-IV Sin día
181 1326-VIII-26
182 1355-III-30 La Granada
183 1367-VI-1 Barcelona
184 1337-IX-29
185 1323-XI-20 Traslado 19-8-1325
186 1406-X-7 Vilafranca
187 1 1372-XII-17 Barcelona 2 docs.
187 2 1372-XII-14 Barcelona 2 docs.
188 1420-II-20 Lleida
189 1365-X-4 Barcelona
190 1373-I-17 L'Arboç
191 1395-III-2 Lavit
192 1293-V-21 Traslado 16-1-1342
193 1304-I-27
194 1363-IX-18 Cerrado 2-5-1373
195 1384-XI-14
196 1322-VII-2
197 1364-X-5
198 1294-III-27
199 1340-VIII-7
200 1359-I-27

Carpeta 127

201 1332-II-15
202 1392-I-13 L'Espluga de Francoli
203 1263-I-15
204 1346-IV-29 2 docs.
205 1137-V Sin día
206 1256-V-18 Traslado sin fecha
207 1090-X-23 23-10-31 Felipe
208 1207-V-28
209 1188-I-18
210 [Ca. 1200] Sin fecha. Ca. 1200
211 1161-V-16
212 1208-IV-13
213 [1221-1222] 14 kalendas-[?]-1221
214 1198-IV-11
215 1197-I-9
216 [S. XIV] Sin fecha. S. XIV
217 1157-V-13
218 1160-X-27 27-10-30 (?) Luis el Joven
219 1183-III-16
220 1239-V-24
221 1195-I-9
222 1260-III-21
223 1301-VII-14
224 1214-I-18
225 1231-XI-17
226 1222-II-9
227 1162-V-24 24-5-25 Luis el Joven
228 [1190]-II-14 Ca. 1190
229 1414-III-13 Vilafranca
230 1273-X-7
231 1 1273-VII-29
231 2 1273-VI-5 Traslado 31-7-1273
232 1337-V-28
233 1328-X-18
234 1308-I-25
235 1 1199-II-25 2 docs
235 2 1199-IV-1
236 [1347]-VII-21 Olèrdola 1347(?)
237 1179-IV-27 27-4-42 Luis el Joven
238 1265-VIII-28 Traslado 16-8-1266
239 1262-VII-28
240 1062-XII-31
241 1203-III-29
242 1 1257-XII-3
242 2 1232-XI-17
243 1138-IV-28 1 Luis
244 1 1153-XI-18 18-11-Luis el Joven
245 1292-IV-3
246 1137-II-5
247 1207-VII-5
248 1200-XI-1
249 1150-V-5 5-5-13 Luis el Joven
250 1192-XII-17

Carpeta 128

251 1185-VIII-24
252 1282-VIII-22
253 1234-II-24
254 1300-XI-8
255 1302-V-26
256 1240-XI-8 Confirm. 17-11-1258 Traslado 12-1-1270
257 1262-II-28
258 1219-IX-23
259 Falta
260 1158-I-28
261 1184-III-8 Traslado 4-8-1226
262 1279-II-28
263 1178-V-13 13-5-41 Luis el Joven
264 1193-XII Sin día
265 1365-VI-30
266 1332-VII-19 Lavit
267 1590-XII-18 Barcelona
268 1327-X-5
269 1367-IV-8 Tarragona
270 1374-VII-27 Barcelona De Pedro III. Traslado 7-12-1375 Vilafranca
271 1393-XII-31 Pontils 2 docs.
272 1 1315-I-10 Traslado 8-8-1370
272 2 1280-XI-2 Traslado 2-2-1370
273 1411-V-6
274 1490-VI-19 Vilafranca
275 1356-VII-4
276 1405-IX-30 Barcelona
277 1375-IX-23 Barcelona
278 1328-IX-30
279 1330-VIII-20
280 1405-IX-30 Barcelona
281 1336-IX-26
282 1373-II-5 Barcelona
283 1278-VIII-9
284 1305-I-27
285 1325-II-26
286 1305-I-26
287 1 1397-IX-22 3 docs.
287 2 1397-IX-26 3 docs.
287 3 1397-IX-28 3 docs.
288 1327-III-2
289 1379-V-2
290 1337-VII-14
291 1322-II-4
292 1310-III-21
293 1192-IX-4
294 1301-XI-4
295 1329-IX-22
296 1330-VII-30
297 1203-X-23
298 1288-III-17
299 1319-XII-17
300 1333-X-30

Carpeta 129

301 1367-VI-1 Barcelona
302 1324-I-5
303 1304-V-4
304 1414-II-19
305 1367-VI-2 Barcelona
306 1355-I-19
307 992-II-17 XIII K1. macias a. V reg. Ugone rege qui dux fuit pridem. Tr. 1187 de otro tr.
308 1394-I-14 Viladellops
309 1347-I-12 Olèrdola
310 1293-I-3
311 1306-IV-15
312 1244-XII-22
313 1294-I-18
314 1280-VI-25
315 1279-III-13
316 1278-VI-27
317 1209-XII-18
318 1238-IV-29
319 1380-V-4
320 1301-I-19
321 1203-X-23
322 1204-VII-30
323 1414-III-25 Pontils 2 docs.
324 1418-VIII-29 Vilafranca
325 1278-V-30
326 1250-IV-24
327 1222-VII-31
328 [Ca. 1200] Sin fecha, ca. 1200
329 1228-VIII-23 2 docs.
330 1210-I-2
331 1178-V-18 18-5-41 Luis el Joven
332 1234-II-25 Traslado sin fecha
333 1259-VI-24
334 1258-V-27
335 1177-III-4 4-3-40 Luis el Joven
336 1179-III-23 Rey Luis
337 1221-VI-25
338 1232-III-11
339 1275-VIII-31
340 1268-IV-24 Traslado 29-5-1288
341 1135-XII-26 26-12-28 Luis
342 1238-IX-5
343 1210-IV-19
344 1228-VIII-18
345 1248-IV-24
346 1225-XI-13
347 1242-I-15
348 1228-VI-27
349 1182-IV-12 La Granada
350 1271-II-26

Carpeta 130

351 1195-XI-20
352 1239-V-23
353 1230-IV-10 Traslado 18-12-1274
354 1221-VIII-4
355 1227-V-7
356 1217-VII-6
357 1263-XI-24
358 1356-VI-10
359 1310-IX-4
360 1296-V-12
361 1178-V-29 29-5-41 Luis el Joven
362 1311-IX-10
363 1295-VII-23
364 1195-II-15
365 1207-II-23
366 1180-VI-11 III id. Iunii a. XLIII regni Ludoyci iunioris.
367 1197-XI-9
368 1168-VI-3 3-6-31 Luis
369 1242-II-27
370 1184-X-19
371 1205-II-2
372 1143-VI-28 28-6-6 Luis el Joven
373 1411-I-2 Vilafranca
374 1411-III-22 La Llacuna
375 1322-XI-12
376 1210-I-27
377 1306-IX-11
378 1427-XII-13 Vilafranca
379 1426-VI-30
380 1416-IV-8 Santa Fe
381 1318-V-15
382 1325-V-5
383 1287-III-3
384 1311-IX-16
385 1307-II-20
386 1271-II-26
387 1336-VIII-21
388 1236-XI-27
389 1300-XI-8
390 1300-XII-1
391 1202-X Sin día
392 1270-I-28
393 1220-III-20
394 1289-VIII-10
395 1273-I-17
396 1199-XII Sin día
397 1203-X-22
398 1300-XI-8
399 1190-VIII Sin día
400 1 1301-I-16
400 2 1291-XII-23

Carpeta 131

401 1270-V-28
402 1308-VII-7
403 1271-III-14
404 1267-VIII-2 Traslado 27-1-1272
405 1326-X-31
406 1210-I-2 Traslado 1-6-1217
407 1292-VI-13
408 1272-I-5
409 1306-XII-14
410 1300-XI-8
411 1292-IX-5 Traslado 28-6-1309
412 1204-VII-30
413 1396-IX-25
414 1336-X-30
415 1327-III-7
416 1309-VI-18
417 1304-V-5
418 1294-VIII-19
419 1348-I-22
420 1147-VI-6 6-6-10 Luis el Joven
421 Falta [Arxiu Capitular]
422 Falta [Arxiu Capitular]
423 1300-III-5 Traslado 18-6-1370. Al dorso: ciervo y escudos.
424 1324-IV-8
425 1345-X-21
426 1301-II-10
427 1163-X-1 1-10-27 Luis el Joven
428 1203-[XI] Sin día
429 1482-XI-6 Vilafranca Cerrado 3-7-1499
430 Falta
431 1265-IV-9
432 1275-VIII-31
433 1201-VII-25
434 1306-XII-14
435 1220-VIII-13
436 1197-X-17
437 1198-II Sin día
438 1120-XI-24 24-11-13 Luis. 'Bernardus presbiter scripsit in anno MCXCVII'
439 1196-X-22 Traslado 11-7-1226
440 1217-XII-1
441 1226-V-22
442 1213-I-12
443 1195-V-3
444 1163 Sin mes ni día
445 1184-VII-10
446 1160-V-5 5-5-23 Luis el Joven. Traslado 9-5-1252
447 1201-VII-17
448 1214-VIII-18
449 1179-XII-15 15-12-43 Luis el Joven
450 1213-II-13

Carpeta 132

451 1291-XII-23
452 1166-II-8 8-2-29 Luis el Joven
453 1165-VIII-12 12-8-29 Luis el Joven
454 1181-VI-5
455 1168-I-11 11-1-31 Luis el Joven
456 1208-II-7
457 1138-VI-7
458 1122-III-20 20-3-14 Luis
459 1196-X-9
460 1248-X-30
461 1170-IV Sin día
462 1201-X-1
463 1063-V-4 4-5-3 Felipe
464 1176-X-17 17-10-40 Luis el Joven
465 1218-V-9
466 1196-VII-17
467 1220-III-4
468 1153-VIII-21 21-8-16 Luis el Joven
469 1282-IX-10
470 1079-III-15 1 idus-3-19 Felipe
471 1170-IV-25 25-4-33 Luis el Joven
472 1206-IX
473 1142-V-14 14-5-6 Luis el Joven
474 1160-IV-17 17-4-23 Luis el Joven
475 1213-XI-14
476 1181-VII-30 La Granada
477 1068-IV-11 11-4-8 Felipe
478 1165-I-9 9-1-28 Luis el Joven
479 1065-VIII-20 20-8-5 Felipe
480 1193-VIII Sin día
481 1248-X-5
482 1285-III-14
483 1271-IX-25
484 1332-II-15
485 1296-V-22
486 1308-IV-25
487 1307-VI-26
488 1380-IV-16
489 1254-I-19
490 1305-X-11
491 1326-VIII-9 2 docs
492 1360-VIII-13
493 1405-IX-30 Barcelona
494 1405-IX-30 Barcelona
495 1340-IV-7
496 1322-VII-2
497 1336-IX-27 Barcelona
498 1316-VIII-28 Barcelona Sello pendiente
499 1373-II-26
500 1405-IX-30 Barcelona

Carpeta 133

501 1394-VII-31 Barcelona De Juan I. Tr. 26-3-1575
502 1375-XI-29 Barcelona
503 1307-XI-21
504 1331-IV-11
505 1034-III-21 21-3-3 Enrique
506 1208-VIII-7
507 1304-III-11
508 1148-III-25 25-3-11 Luis el Joven
509 1211-X-9
510 1135-XII-29
511 1102-I-13 13-I-42 Felipe
512 1321-V-17
513 1151-VIII-2 2-8-15 Luis el Joven
514 1139-I-12 12-1-2 Luis el Joven
515 1077-XII-13 13-12-18 Felipe
516 1310-III-22
517 Falta [Arxiu Capitular]
518 Falta [Arxiu Capitular]
519 1309-IX-13 Barcelona
520 1325-V-13
521 1323-XII-28
522 1314-VII-23
523 1368-VI-12
524 1373-II-14 Barcelona
525 1452-III-7 Vilafranca 2 docs
526 1283-VIII-9
527 1329-XII-11
528 1378-XII-31
529 1219-VII-31
530 1273-I-17
531 1306-XII-2
532 1102-VI-6 6-6-42 Felipe
533 1394-XII-24
534 1351-X-27
535 1126-I-26 26-1-18 Luis
536 1162-VII-8 8-8-25 Luis el Joven
537 1308-VIII-9
538 1161-IV-5 5-4-24 Luis el Joven. Traslado 27-9-1236
539 1142-II-2 2-2-5 Luis el Joven
540 1143-X-15 15-11-7 Luis el Joven. Traslado 31-8-1212
541 1183-II Sin día
542 1068-II-25 5 kalendas-3-8 Felipe
543 1060-II-3 3-2-29 Enrique. Traslado 26-3-1199
544 1139-III-21 XII K1. apr. A CVIIIº sub mill. Ab incarnatione dni. Anno II regni Leudovici iunioris Francie regis
545 1065-XI-27 27-11-6 Felipe
546 1128-IV-28
547 1202-II Sin día
548 1137-VII-15 15-7-29 Luis
549 1080-IV-20 17-4-20 Felipe
550 1231-XII-20

Carpeta 134

551 1222-II-11 Escr. 30-7-1222
552 1205-IV-12
553 Falta
554 Falta
555 Falta
556 Falta
557 Falta
558 Falta
559 Falta
560 Falta
561 1094-IV-24 24-4-34 Felipe
562 996-VIII-25 25-8-10 Hugo
563 994-III-21 21-2-7 Hugo
564 1067-I-4 4-1-7 Felipe
565 1066-I-19 19-1-6 Felipe
566 1140-VI-3 3-6-3 Luis el Joven
567 1078-V-9 9-5-18 Felipe
568 1060-XI-27 27-11-1 Felipe
569 1197-V-9
570 1123-I-16 16-1-15 Luis
571 1088-I-4 4-1-28 Felipe
572 1151-III-9 9-3-14 Luis el Joven
573 1185-I-28
574 1165-III-19 19-3-28 Luis el Joven
575 1091-II-3 3-2-31 Felipe
576 1110-VII Sin día 7-2 Luis
577 1094-VII-31 31-7-34 Felipe
578 1080-VII-26 26-7-20 Felipe. Traslado sin fecha
579 1107-V-1 1-4-47 Felipe
580 1051-VII-27 27-7-21 Enrique
581 1232-XI-17
582 1075-X-[10] 10(?)-10-16 Felipe
583 1150-V-5 5-5-13 Luis el Joven
584 1057-IX-13 13-9-27 Enrique
585 1034-V-27 27-5-3 Enrique
586 [1136-III-21] 21(?)-3-28(?) Luis
587 Falta
588 1195-X-19 19-10-19 Luis el Joven
589 1201-VIII-2
590 998-IV-12 12-4-2 Roberto
591 1111-IV-11 11-4-3 Lui. Traslado 8-1198
592 1205-VIII-21
593 1384-XI-9 Selma
594 1079-VI-30 30-6-19 Felipe
595 1068-I-28 28-1-8 Felipe
596 1048-I-18 18-1-17 Enrique
597 1073-VI-25 25-6-13 Felipe
598 1013-V-23 23-5-17 Roberto
599 1404-VII-24 Vilafranca
600 1162-V-14 14-5-25 Luis el Joven

Carpeta 135

601 1243-II-13
602 Falta
603 1330-VIII-15
604 1226-IX-25 Tr. 1233-XI-15
605 Falta
606 1329-II-6
607 1340-VIII-18
608 1226-IX-25 Corbins
609 1281-IV-19
610 [Ca. 1225] S. XIII (1ª mitad)
611 1346-IX-11
612 Falta
613 1196-X-4
614 1554-I-19 Barcelona
615 [S. XII] Siglo XII. Sin fecha
616 1318-II-16
617 1307-VI-8
618 1088-II-29 29-1-28 Felipe
619 1139-VII-26 26-VII-2 Luis el Joven
620 1298-I-27
621 1613-I-5 Barcelona
622 1238-VI-21
623 1275-XII-29
624 Falta
625 1325-VII-1 Traslado 8-12-1334
626 1579-VIII-11
627 1200-VII-14
628 1 1405-IX-5 Vilafranca
628 2 1405-IX-6 Castellví de la Marca
629 1575-I-4 Barcelona
630 [Ca. 1350] Barcelona Rollo 3 perg. Fecha rota. Incluye tr. de diferentes privilegios reales (1233, 1292, 1323, 1346, 1188)

Conditions of Access and Use

General Conditions of Access:

©MECD. Archivos Estatales (España). La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por el titular de los derechos de propiedad intelectual exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del propietario.

Extent and medium

0 Carpeta(s) .  números 123 a 135.