Results Page

In the archive: Archivo de la Corona de Aragón

Related Authority: Letters

Type of relationship with the Authority : Related documents

Results 1 - 25 of 64

 Autos sobre unas letras dirigidas al intendente general de Llenguadoc para que a instancia del fiscal embargue los bienes de Pedro Morcau, g... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1717

Signature: ACA,REAL PATRIMONIO,BGRP, Procesos,1717,nº 4, Q

 Carta de Muhammad ibn Hayy al-Husayni de Fez a Pedro IV de Aragón, dándole noticias de la llegada de su embajador Portel, de aceptar el trat...   Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1358-01-23

Signature: ACA,COLECCIONES,Cartas árabes,núm.109

 Causa del magnífico Gabriel Tarrós, maestro de postas en Tarragona y Tortosa, contra el magnífico Fernando (o Hernando) de Balda, caballero ... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1633

Signature: ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,665

 Còpia de la lletra del rei al Veedor i Comptador de la gent de guerra de Catalunya sobre diversos informes demanats sobre galeres i diligènc... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1616-07-26

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,77

 Dos exemplars de la lletra dels diputats al rei queixant-se de la manca de neutralitat del seu ambaixador a Roma en l'afer de la castellania... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1590-09-26

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,60

 Dues minutes d’una lletra dels diputats al cardenal Gran Mestre de l’orde de Sant Joan de Jerusalem sobre el plet de la castella... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1588-10-10

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,49

 Lletra de Galceran de Vilaseca, diputat local de Perpinyà, als diputats sobre l’embargament de bens de Francesc Fuster. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1591-09-07

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,62

 Lletra de Jaume Aguilar Peralta i de Camporrells als diputats acusant rebut de la crida efectuada per ells el 29 de juliol. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1591-07-30

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,61

 Lletra del rei al Veedor i Comptador de la gent de guerra de Catalunya sobre diversos informes demanats sobre galeres. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1616-07-26

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,76

 Lletra del rei al Veedor i Comptador de la gent de guerra de Catalunya sobre les vitualles del viatge de les galeres d'Itàlia que marxen cap... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1616-07-26 / 1616-07-30

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,75

 Lletra dels diputats a Joan de Cardona, del Consell d'Estat i majordom reial, de creença dels seus ambaixadors. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1592-01-20

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,64

 Lletra dels diputats al rei de creença de Miquel d'Agulló per tractar del nomenament de lloctinent de Tresorer general del Principat. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1586-09-24

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,43

 Lletra dels diputats al rei demanant-li benignitat amb els protagonistes dels successos o Alteracions d'Aragó de l'any 1591 Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1591-12-05

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,63

 Lletra dels diputats al rei demanant-li el nomenament de Lloctinent general que ja porta un retard de disset mesos. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1590-09-15

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,59

 Lletra dels diputats al rei sobre breu pontifici relatiu al plet de la castellania d'Amposta. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1592-09-28

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,65

 Minuta d'una lletra dels diputats a Cristòfol Pellicer, advocat fiscal del Consell d'Aragó, felicitant-li pel seu nomenament i de creença de... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1582-12-07

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,30

 Minuta d'una lletra dels diputats a Joan Palau, síndic del General davant la Cúria Romana, sobre la llicència atorgada al canonge Guillem Ra... Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1588-10-10

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,47

 Minuta d'una lletra dels diputats al rei demanant-li que autoritzi portar blat d'Aragó a Barcelona. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1581-12-01

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,27

 Minuta d'una lletra dels diputats al rei recolzant els frares caputxins en la seva intenció de erigir més convents. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1584-07-07

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,37

 Minuta d'una lletra dels diputats al rei recolzant els frares caputxins en la seva intenció de erigir més convents. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1584-07-07

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,36

 Minuta d'una lletra dels diputats al rei sobre el perjudici que causa la mort del bisbe de Lleida per la visita del monestir de Montserrat. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1585-02-01

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,42

 Minuta d'una lletra dels diputats al rei sobre la compilació de les Constitucions del principat. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1580-05-02

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,26

 Minuta d'una lletra dels diputats al rei sobre la compra de les galeres del General. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1606

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,69

 Minuta d'una lletra dels diputats al rei sobre la provisió de les abadies benedictines vacants al principat. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1582-12-23

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,31

 Minuta d'una lletra dels diputats al rei sobre la visita del monestir de Montserrat pel bisbe de Lleida. Open in new window

Archive: Archivo de la Corona de Aragón

Dates: 1584-09-11

Signature: ACA,GENERALITAT,Serie V,202,40

Results 1 - 25 of 64